artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł,- wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Załączniki:
Załącznik244 KB
artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
Załącznik931 KB
artykuł nr 4

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis

artykuł nr 5

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty zaległości podatkowej