artykuł nr 1

Uchwała Nr LI/259/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy lipie do zaciągnięcia zobowiązania - podpisania umowy na świadczenie usług o podwyższonym standardzie oświetlenia

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/259/201020 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr LI/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr LI/258/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/258/2010 69 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr LI/257/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LI/257/201044 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr LI/256/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Banku Spółdzielczego w Krzepicach Oddział w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr LI/256/201045 KB