artykuł nr 1

Uchwała Nr LIV/279/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/279/201076 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr LIV/278/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/278/201039 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr LIII/268/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr LIV/271/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie odwołania z pełnienia funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipiu

Treść uchwały w załączeniu 

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/271/201023 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr LIV/276/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach