artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Treśc uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr IV/19/2010134 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy

Treśc uchwały w załącznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Treśc uchwały w załącznikach