artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/152/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/152/201140 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII/149/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2012 rok

Treść uchwały w załacznikach 

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012-2023

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXII/146/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/146/201146 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Treśc uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/145/2011112 KB