artykuł nr 1

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lindów