artykuł nr 1

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVII/267/2006295 KB