artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIII/301/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/301/2012133 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIII/300/2012 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/300/2012176 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIII/299/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/299/201264 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIII/298/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/298/201277 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIII/297/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/297/2012202 KB