artykuł nr 1

Uchwała Nr XLIII/401/2013 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Lipie

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/401/2013122 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIII/400/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/400/201360 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIII/399/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pań: A. W., A. M., A. M. dotyczącej działańWójta Gminy Lipie - Pani Bożeny Wieloch i p.o. dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu - PaniOlgi Michalak

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/399/201389 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLIII/398/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. K. dotyczącej działań p.o. dyrektora ZespołuSzkolno - Przedszkolnego w Lipiu - Pani Olgi Michalak

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/398/201365 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLIII/397/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W. na działalność p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipiu Olgę Michalak

 Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr XLIII/397/201382 KB