artykuł nr 1

Uchwała NR LI/465/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie

Treść uchwały w zalączniku

artykuł nr 2

Uchwała NR LI/464/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy Gminnej OczyszczalniŚcieków w Lipiu przez wozy asenizacyjne

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/464/201493 KB
artykuł nr 3

Uchwała NR LI/463/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzaniaścieków

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/463/2014196 KB
artykuł nr 4

Uchwała NR LI/462/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego naobszarze gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/462/2014 94 KB
artykuł nr 5

Uchwała NR LI/461/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała NR LI/461/201494 KB