artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Treść sprawozdania w załącznikach