artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Treść sprawozdania w załącznikach