artykuł nr 1

Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Rady Sportu oraz powołania członka Gminnej Rady Sportu

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/22/201489 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnejw Kłobucku

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/21/201491 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/20/2014320 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/19/2014908 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasadusytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/18/201490 KB