artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik264 KB