artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - pani Aleksandra Szukała -wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r.

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik223 KB