artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - pani Aleksandra Szukała -wg stanu na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r.

Treść ośiadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik223 KB