artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej

Treść korekty w załączniku

Załączniki:
Załącznik263 KB