artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - pani Justyny Wręczyckiej

Treść oświadczenia w załaczniku 

Załączniki:
Załącznik218 KB