artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej - wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik256 KB