artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - pani Justyny Wręczyckiej

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik220 KB