artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - pani Beata Troczka

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik218 KB