artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik177 KB