artykuł nr 1

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018

Zapraszamy do konsultacji

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Konsultacje odbędą się w terminie od 20 października 2017 r. do  06 listopada 2017 r.

Dostępne kategorie:
STOWARZYSZENIA
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012
Konkursy
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016
Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2021
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2022
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023