artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik

Załączniki:
Załącznik235 KB