artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ UCZESTNIKÓW projektu pn.: „LIPIE PRZYJAZNE NAJMŁODSZYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku w Lipiu

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projektu pn.: „LIPIE PRZYJAZNE NAJMŁODSZYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku w Lipiu

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 3 lipca 2018 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018101 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLVI/345/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/345/2018413 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLVI/344/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 8 czerwca 2018 r.w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lipiu

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLVI/344/2018104 KB