artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa 761 KB