artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka

Załączniki:
Załącznik269 KB