artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek -korekta

Załączniki:
załącznik315 KB