artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek

Załączniki:
Załącznik228 KB