artykuł nr 1

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowaMB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej