artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipie - pani Ewy Brzózka