artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej