artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak