artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Olga Michalak - korekta