artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia zastępstwa, tj. 04.07.2022 r.

Załączniki:
ZałącznikMB