artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 17.07.2022 r

Załączniki:
Załącznik260 KB