artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds Kultury w Dankowie

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6149 KB
strona 5577 KB
strona 4890 KB
strona 3607 KB
strona 2568 KB
strona 1374 KB