artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Bibliotek w Parzymiechach - Henryka Brzezińska

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6141 KB
strona 5278 KB
strona 4545 KB
strona 3362 KB
strona 2704 KB
strona 1335 KB