artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Bibliotek w Parzymiechach

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 662 KB
strona 5240 KB
strona 4433 KB
strona 3526 KB
strona 2491 KB
strona 1269 KB