artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Biblitek w Parzymiechach - Henryka Brzezińska

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6100 KB
strona 5147 KB
strona 4261 KB
strona 3246 KB
strona 2258 KB
strona 1169 KB