artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Specjalisty ds Bibliotek w Stanisławowie - Anna Gałka

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6237 KB
strona 5235 KB
strona 4692 KB
strona 3569 KB
strona 2561 KB
strona 1313 KB