artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Bibliotek w Stanisławowie - Anna Gałka

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 669 KB
strona 5168 KB
strona 4251 KB
strona 3261 KB
strona 2223 KB
strona 1166 KB