artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzymiechach - Halina Honcel

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6322 KB
strona 5197 KB
strona 4632 KB
strona 3576 KB
strona 2582 KB
strona 1328 KB