artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - Ludwik Cieśliński

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 554 KB
strona 4241 KB
strona 3263 KB
strona 2249 KB
strona 1193 KB