artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzymiechach - P. Halina Honcel

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 6136 KB
strona 5195 KB
strona 4274 KB
strona 3312 KB
Strona 2336 KB
strona 1353 KB