artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Hanryka Siejka - za 2005 rok

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
strona 4312 KB
strona 3340 KB
strona2330 KB
strona 1321 KB