artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu - Maria Lipartowska

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 6122 KB
Strona 5165 KB
Strona 4 315 KB
Strona 3251 KB
Strona 2281 KB
Strona 1329 KB