artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 12 września 2010 r - P. Konieczna Bernarda

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik220 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Konieczna Bernarda - za 2009 rok

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Konieczna Bernarda - za 2008 rok

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Konieczna Bernarda - za 2007 rok

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 544 KB
Strona 4212 KB
Strona 3222 KB
Strona 2202 KB
Strona 1224 KB