artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 12 września 2010 r - P. Lipartowski Robert

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik218 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Lipartowski Robert - za 2009 rok

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Lipartowski Robert - za 2008 rok

Treść oświadczenia w załączniku  

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Lipartowski Robert - za 2007 rok

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 546 KB
Strona 4224 KB
Strona 3231 KB
Strona 2225 KB
Strona 1239 KB