artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2020 r.

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne zespołu kontrolnego Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeprowadzonej kontroli w Gminie Lipie projektu pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 667035S Giętkowizna - Grabarze" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Załączniki:
Protokół kontroli210 KB
artykuł nr 4

Protokół kontroli Płatnika składek: Urząd Gminy Lipie, Częstochowska 29, 42-165 Lipie.

Załączniki:
Protokół kontroli320 KB
artykuł nr 5

Kontrola ogólna postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Lipiu

Załączniki:
Załącznik nr 2242 KB
Załącznik nr 1656 KB