artykuł nr 1

Protokół kontroli wykorzystania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 03.04.2023. w Gminie Lipie

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 2

Protokół kontroli Płatnika składek: URZĄD GMINY LIPIE, 42-165 Lipie, Częstochowska 29

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2020 r.

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2012 r. do 17 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne zespołu kontrolnego Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeprowadzonej kontroli w Gminie Lipie projektu pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 667035S Giętkowizna - Grabarze" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Załączniki:
Protokół kontroli210 KB